Isang blog nagbibigay kulay sa mundo ng science fiction gamit ang maiikling kuwento na kesa sa wikang Filipino o Ingles.

20060901

Mensahe

To: President Lacson
Fr: Departmento ng Nasyonal na Depensa

Kataastasan na Pangulo:
Sa paglapit ng Tsina sa ating mga border naglabas ang bawat departamento ng kanilang boto at dahilan sa pagdeklara ng gera sa bansang Tsina.

Agrikultura: Hindi. Sa isang gera masisira ang ating mga tanim at lalong baba ang kabuuang produksiyon sa lokal na gulay, palay at prutas.
Depensa: Oo. Kailangan nating protektahan ang ating mga border at bansa.
Ekonomiya: Hindi. Magastos ang sumabak sa gera. Mas magastos rin ang mga nasirang ari-arian pagkatapos ng isang gera.
Enerhiya: Oo. Gamit ang nuclear na enerhiya sa ating mga sasakyang pangdigma masusubakan natin ang lakas nito.
Kalikasan: Hindi. Masama sa kalikasan ng bansa. Lalong lalo na kung magkakaroon ng Nuclear na pagsabog gamit ng mga missiles ng Tsina.
Foreign Affairs: No. The country would send a strong negative message and declaring war against another.
Kalusugan: Hindi. Kaya ba ng bansa ang maraming mamatay at kaya ba ng mga hospital gamuting ang may sugat kapag may gera.
Justice: Oo.
Labor: Hindi. Mahihikayat ang mamayan na umalis sa kanilang mga trabaho para gumawa ng armas o sumali sa hukbo.
Lokal Gobyerno: Hindi. Pero nagtatanong kung ano ang gagawin ng mga mayor at governor kapag nagkagera.
DOST: Oo. Magagamit natin ang makabagong automatic rifles, heat-seeking-laser-guided missiles at nuclear pistols.
Transportation: Hindi. Walang magandang dahilan para pumasok sa gera.
Tourism: Hindi. Paano tayo makakaakit ng bagong mga turista kung delikado rito?

To: General Mao Mao Xung
Fr. Intelligence Sweeper Pux Lan Kun

Mahal na Heneral Xung,

Natagpuan namin ang sulat na ito kasama pa ng iba sa aming paghahanap ng impormasyon. Kaya pala bumagsak kaagad ang Pilipinas sa ating pagsakop. Mabuhay ang Tsina!

Katapusan ng Report

Pux Lan Kun
Intelligence Sweeper

[base sa isang maikling kuwento ni Ben Bova]

No comments: